ຄູ່ມືການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ .

ຫນ້ານີ້ປະກອບມີຄູ່ມືການ​ເຝິກອົບຮົມພາກປະຕິບັດທີ່ແນໃສ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງ MSME ທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ງ່າຍດາຍ.

  • All
  • Online
  • Offline
  • Paid
  • ຟຣີ
Learning Hub

ສູນການຮຽນຮູ້

Peer Learning Hub ສົ່ງ​ເສີ​ມບັນ​ດາໂຄງການ​ໂດຍກ​ານ​ສະ​ໜອງຄູ່ມືການພັດທະນາທຸລະກິດທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປໄດ້. ​ລິ​ເລີ່ມ​ໂດຍ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ​ໃນຂົງ​ເຂດ​ອາຊີ - ປາຊີ​ຟິກ, ​Peer learning ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນ ​ເພື່ອ​ຊຸກຍູ້​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ທຸກ​ປະ​ເພດ ​ແລະ ຂະໜາດ.
FIT (factories) - background

ການ​ປັບ​ຕົວຂອງທຸລະກິດ​ຂະ​ແຫນງໂຮງງານ

ILO ໄດ້​ພັດທະນາ​ຊຸດ​ຄູ່​ມື​ 6 ສະບັບ​ໃຫ້​ກັບບັນດາ​ໂຮງງານ​ຕັດຫຍິບ​ໃນ​ອາຊີ ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ສະກັດ​ກັ້ນ​ໂລກລະບາດ​ໂຄ​ວິດ-19 ​ແລະ ເພື່ອສ້າງ​ການຄວາມ​ອາ​ສາ​ມາດໃຫ້​ແກ່ທຸລະ​ກິດ.
SBC

ຄູ່​ມືການແຂ່ງຂັນຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ (SBC)

ຄູ່​ມືນຮຽນຮູ້ SBC ຂອງ ອົງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ​ ໃຫ້ການແນະນຳໃນ​ການ​ເລີ່ມ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ ການດຳເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.
ITC

ສະໜັບສະໜູນ SMEs ໃນຊ່ວງໄລຍະ COVID-19

ຫຼັກສູດນີ້ຈະລົງ​ເລິກ​ກ່ຽວ​ກັບຍຸດທະສາດ​ໃນການສືບຕໍ່ທຸລະກິດ​ແບບ​ມີປະສິດຕິຜົນ​ຜ່ານ​ຫລາກ​ຫລາຍ​ມຸມມອງ​ ໂດຍນຳ​ໃຊ້ສະພາບການສະເພາະ​ໃນ​ຊ່ວງລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ແລະ ​ລວມເອົາປະສົບການທີ່ຜ່ານມາຂອງອົງ​ກ​ານແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນການສະຫນັບສະຫນູນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດແລະ ການ​ສ້າງວຽກທີ່ເຫມາະສົມໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງຈາກວິກິດການປະເພດອື່ນໆ.
Screen Shot 2021-10-15 at 10.17.28 AM

ຄູ່ມືແນະ​ນຳ ແລະ ເຝິກ​ອົບ​ຮົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບ​ໂຕຈາກ COVID-19 ສໍາລັບ MSMEs

ILO ໄດ້​ພັດທະນາບົດ​ແນະ​ນຳ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ສຳ​ລັບ MSMEs ໃນ​ອາ​ຊີ​ປາ​ຊີ​ຟິກ. ໃນຄູ່ມືປະກອບມີຄໍາແນະນໍາທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ, ລາຍການກວດສອບ, ໂມດູນການຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ຕົວແບບເພີ່ມເຕີມ. ພວກເຂົາລວມເອົາຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນລວມທັງການວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນ, ການກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພ ແລະ ການຊອກຫາແຫຼ່ງລາຍຮັບທາງເລືອກ, ພ້ອມທັງຄື່ອງມືເພີ່ມເຕີມພາຍໃຕ້ການພັດທະນາ.
Screen Shot 2021-10-20 at 10.52.26 AM

ການຝຶກອົບຮົມ Lao In Business

Lao In Business ເປັນໂຄງການຝຶກອົບຮົມນະວັດຕະກໍາໃຫ້ແກ່ SMEs ເພື່ອພັດທະນາທັກສະພາກປະຕິບັດ ເພື່ອເພີ່ມສະມັດຕະພາບວິສາຫະກິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ. Laos In Business ໄດ້ຖືກດັດແປງໃຫ້ໃຊ້ເຂົ້າໃນ ສປປ ລາວ ກັບ LNCCI, ສູນບໍລິການ SME ກັບກົມສົ່ງເສີມ SME