ຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານ

 

ຜູ້ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການທາງດ້ານການພັດທະນາທຸລະກິດ

ລາຍການ

ຊື່

ຊື່ທີ່ປຶກສາຜູ້ນໍາພາ

ທີ່ຢູ່/ຕິດຕໍ່.

ການບໍລິການ

1

Mr. Phoutthasone Phomvisay

Mr. Phoukhong Sonevongsay

ຊື່ທີ່ປຶກສາຜູ້ນໍາພາ

ບ້ານໂພນພະເນົາ
ເມືອງຈັນທະບູລີ
ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປະເທດລາວ
ໂທ: 020 5954 8789
021 453312
ແຟ໊ກ: 021 452580
021 720456
E-mail:
info@smelaos.com
smeservicecenter.laos@gmail.com

1. ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ
2. ທຸລະກິດ Startup
3. ແຜນທຸລະກິດ
4. ການບໍລິຫານທຸລະກິດ
5. ການບໍລິຫານດ້ານການເງິນ
6. ການບັນຊີ
7. ການຕະຫຼາດ

2

ນາງ ທິພະພອນ ເພັດມະນີ

ທ່ານ ທອນ ບຸນວັດທະນະ

ຊື່ທີ່ປຶກສາຜູ້ນໍາພາ

ບ້ານ ນາໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ 020 55777570
020 55520620
021 454651
ແຟ໊ກ: 021 454 651
Email:
edclao@laotel.com
thonebtn@yahoo.com

1. ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນ
2. ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທືນ
3. ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ
4. ການບັນຊີປະສົມປະສານກັບ IT, ແຜນການບັນຊີ
5. ການວິເຄາະໂອກາດການລົງທຶນຂອງ SME
6. ການບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ການຂາຍ
7. ການສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະຕະຫຼາດ
8. ການນຳໃຊ້ IT ໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດ
9. ການບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
10. ການບໍລິຫານຫ້ອງການ
11. ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ຜູ້ຈັດການ

ທີ່ຢູ່/ຕິດຕໍ່.

ການບໍລິການ

3

ທ່ານ ຄຳພັດ ບົວລົມ

ນາງ ວິໄລລັກ ບົວລົມ

ຊື່ທີ່ປຶກສາຜູ້ນໍາພາ

PO BOX: 7382,
ບ້ານດອນປ່າໄມ,
ເມືອງສີສັດຕະນາກ,
ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປະເທດລາວ
ໂທ: 021 485108-09
030 5516372
020 55824448
020 55767006
Fax: 021 353961
Email:
tacdocenter@gmail.com

1. ການເງິນຈຸລະພາກ
2. ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
3. ການບໍລິຫານ
4. ການແປ

4

ນາງ ​ປະ​ມວນ ເພັດຕານີ

ຊື່ທີ່ປຶກສາຜູ້ນໍາພາ

ບ້ານຮ່ອງໄກແກ້ວ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 030 9481265
020 9962 6456
Fax: 021 226019
Email:
mfa@laomaf.org

ທີ່ຢູ່/ຕິດຕໍ່.

LMFA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ "ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ຊົນນະບົດ, ບັນລຸຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ, ສັງຄົມ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສີມສ້າງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ" ໂດຍປະຕິບັດຫ້າຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ລູກຄ້າ-MSME
2. ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ການຕິດຕາມການປະຕິບັດ
3. ການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ
4. ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການເງິນ ແລະ MSME
5. ການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ

ການບໍລິການ

5

ທ່ານ ຄຳ​ປິວ ທິບພະວົງພັນ

ຊື່ທີ່ປຶກສາຜູ້ນໍາພາ

ບ້ານ ໜອງແຕງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ020 5465 5445
020 9789 5965
021 620 522
Fax: 021 620424
Email:
khampiew@accminlao.com
contactus@accminlao.com

1. ການບໍລິຫານດ້ານການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ
2. ຄໍາແນະນໍາດ້ານພາສີສໍາລັບທຸລະກິດ Startup

 

6

ທ່ານ ແກ້ວວິສຸກ ດາລາສານ

08 Hill-Office & Residence,
049 ດົງໄປນາ,
ບ້ານສະພານທອງເໜືອ,
ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 020 5646 3959

Email:
info@katalyst-partners.com
keovisouk@katalyst-partners.com

1. ການຕະຫຼາດ
2. ການຂາຍ
3. ທັກສະການຕໍ່ລອງ
4. ການສື່ສານ
5. ການບໍລິຫານ
6. ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
7. ທຸລະກິດ Startup
8. ແຜນທຸລະກິດ
9. ພື້ນຖານດິຈິຕອລ
10. ການຍົກລະດັບມາດຕະຖານການບໍລິຫານ
11. ການວິເຄາະຕົວແບບຈໍາລອງທຸລະກິດ
ຍຸດທະສາດ

ການບໍລິການ

7

iCAAN Co.,Ltd.

 

 

ທ່ານ ອະທິດ ປະທຸມວັນ

ຮ່ອມ 5 ເລກທີ 12, ນ.
ບ້ານດົງປາລາບ,
ເມືອງຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: 020 5222 3495
020 29569789
Email:
athithp@icloud.com

ທີ່ຢູ່/ຕິດຕໍ່.

1. ການຕະຫຼາດອອນໄລນ໌ ແລະ ອອບໄລນ໌
2. ການສ້າງຍີ່ຫໍ້
3. ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ
4. ການຂາຍ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
5. ບໍລິການອີຄອມເມີຊ

ການບໍລິການ

8

Mr. Phoutthasone Phomvisay

Mr. Phoukhong Sonevongsay

ບ້ານ ນາໄຊຄຳ,
ເມືອງປະທຸມພອນ,
ແຂວງຈໍາປາສັກ,
ສປປ ລາວ
ໂທ 020 5550 2468
020 5468 1234
Email:
freemanmedialao@gmail.com
Tidsyfreeman@gmail.com

1. ການບໍລິການ
2. ການລົງທຶນ
3. ການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ
4. ການຕະຫຼາດ

9

ຊື່ທີ່ປຶກສາຜູ້ນໍາພາ

ເສັ້ນທາງ ໜອງບົວທອງ,
ບ້ານໜອງບົວທອງ,
ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,
ສປປ ລາວ
ໂທ 020 5513 6498
Email:
info@shopping-d.com

1. ອີຄອມເມີຊ
2. ການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ ແລະ ການໂຄສະນາ
3. ສ້າງແນວຄິດ
4. ພຶດຕິກໍາຂອງມະນຸດ
5. ສ້າງທຸລະກິດ ອອບໄລນ໌ ໃຫ້ເປັນທຸລະກິດແບບອອນໄລນ໌